OM ADDUCO KLIENTER LEDIGE STILLINGER KONTAKT    


Forretningsbetingelser

Salær og betaling
Der er i de advokatetiske regler fastsat retningslinier for salærberegning. Adduco udfører sin opgaveløsning for et salær, der står i et rimeligt forhold til den ydede indsats. Der foretages en afvejning af værdien af Adducos ydelser - herunder det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, mængden af specialistviden, tidsforbruget og det opnåede resultat.

Fortrolighed
Adducos medarbejdere er pålagt tavshedspligt. Oplysninger der modtages i forbindelse med en opgave behandles fortroligt. Som supplement til den almindelige tavshedspligt, er det overfor firmaets ansatte præciseret, at intern viden ikke må udleveres til personer uden for firmaet, medmindre disse som led i sagsbehandlingen har behov for oplysningerne.

Forsikring
Adduco er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.